HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ONLINE

– Thí sinh vui lòng đọc kỹ hướng dẫn bên dưới trước khi điền phiếu đăng ký tuyển sinh.

– Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đã cung cấp: Tất cả các thông tin do thí sinh điền trong phiếu đăng ký (Số CMND/CCCD, họ tên, Pháp danh, ngày sinh, văn bằng, v.v..) sẽ làm căn cứ để Học viện PGVN tại TP.HCM xem xét về việc tuyển sinh. Học viện sẽ hủy kết quả xét tuyển nếu có bất kỳ thông tin nào khai báo không chính xác.

– Mỗi thí sinh dùng số CMND/CCCD để đăng ký 01 lần duy nhất.

– Thí sinh gửi phiếu đăng ký thành công sẽ nhận được thông tin xác nhận gửi về email đã đăng ký. Trong email xác nhận này có các thông tin để thí sinh có thể kiểm tra, điều chỉnh (nếu cần) các thông tin xét tuyển, do đó yêu cầu thí sinh phải cung cấp địa chỉ email chính xác và đang sử dụng.

– Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn về kỹ thuật xin vui lòng liên hệ: Phòng Công nghệ Thông tin và Truyền thông, số ĐT: 0905 206 019

BƯỚC 1: Điền phiếu đăng ký tuyển sinh online

Phương thức 1: Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu rồi điền Phiếu đăng ký tuyển sinh

Thí sinh điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân, thông tin liên hệ, trình độ học vấn, sơ yếu lý lịch và các thông tin khác bằng tiếng Việt có dấu, không viết tắt. Các mục có dấu * là ô thông tin bắt buộc.
Ở mục “Hồ sơ đính kèm”, thí sinh chọn “Con đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đính kèm ” và thực hiện đính kèm toàn bộ các hồ sơ (bằng cách chụp hình từng tờ theo hướng chữ đứng, hình rõ chữ) vào từng ô dữ liệu liên quan.
Sau khi điền thông tin và đính kèm đầy đủ hồ sơ, thí sinh chọn nút Đăng ký để gửi Phiếu đăng ký tuyển sinh về hệ thống.
Sau cùng, thí sinh đọc các hướng dẫn tiếp theo và chọn nút In bìa hồ sơ để in bìa hồ sơ, sau đó điền số lượng các hồ sơ mà thí sinh đã chuẩn bị.
Phương thức 2: Thí sinh điền Phiếu đăng ký tuyển sinh rồi chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu

Thí sinh điền đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân, thông tin liên hệ, trình độ học vấn, sơ yếu lý lịch và các thông tin khác bằng tiếng Việt có dấu, không viết tắt. Các mục có dấu * là ô thông tin bắt buộc.
Ở mục Hồ sơ đính kèm, thí sinh chọn “Con sẽ bổ sung hồ sơ đính kèm sau”.
Sau đó, thí sinh chọn nút Lưu tạm để lưu tạm phiếu đăng ký.
Tiếp theo, thí sinh kiểm tra email và đọc các hướng dẫn.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thí sinh có thể quay lại phiếu đăng ký (bằng cách click link trong email hoặc vào mục Tra cứu hồ sơ trên cổng thông tin tuyển sinh để điền mã biên nhận hồ sơ) và chọn “Con đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đính kèm” để hoàn tất việc đính kèm hồ sơ.

Lưu ý:

Nếu không thể hoàn tất điền hồ sơ trong 1 lần, thí sinh có thể lưu tạm thông tin đã điền bằng cách di chuyển xuống cuối trang, chọn Lưu tạm. Khi đó thí sinh sẽ được cấp mã số hồ sơ, hãy lưu lại mã số này để quay lại tiếp tục điền hồ sơ vào lúc khác.
Thí sinh hãy điền chính xác các thông tin theo yêu cầu, sau khi gửi Phiếu đăng ký thì thí sinh không thể tự chỉnh sửa thông tin cá nhân nữa.

BƯỚC 2: Nộp bộ hồ sơ hoàn chỉnh về Văn phòng Học viện

Thí sinh in bìa hồ sơ mà hệ thống gửi về mail (trong đó có mã QR code) và kèm bộ hồ sơ (đã chụp hình đính kèm vào hệ thống) về Học viện (như thông báo).

BƯỚC 3: Nộp lệ phí tuyển sinh

Sau khi nộp hồ sơ, Hội đồng Tuyển sinh sẽ xét duyệt và thông báo nộp lệ phí qua email, thí sinh có thể nộp lệ phí.

Thực hiện 03 bước trên, thí sinh đã hoàn tất việc đăng ký tuyển sinh và sẽ nhận được số phiếu báo danh để tham gia dự thi tuyển sinh.

Đăng ký tuyển sinh